Chenglong 4 Chân

Chenglong 4 Chân

“Chenglong 4 Legs” là một từ tiếng Trung Quốc để chỉ một bộ bốn chân. Từ tiếng Trung “Chenglong” là sự kết hợp của hai từ tiếng Trung – “cheng” có nghĩa là “chân”, và “dài” có nghĩa là “bốn”.

Một trong những phát minh phổ biến nhất của Trung Quốc, Chenglong 4 Legs là một thiết bị chuyển đổi cơ thể con người thành một chiếc ghế điện.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.